Отсега на една локација, Скупи 72

до Тинекс Маркет спроти Hyundai,

на 300 м од старата локација мапа

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3
 

Вкрстени ознаки за Donaldson

Вкрстени ознаки за Filtron

Вкрстени ознаки ALCO